Kurs na Zarządcę Nieruchomości

.

 Rozpoczynamy XVII edycję kursu – START – 18.11.2022r. – zostały ostatnie 4 wolne miejsca!

Koszt uczestnictwa w kursie to tylko 1600zł brutto (wraz z egzaminem)

Zgłoszenie jest ważne tylko z Formularzem zgłoszeniowym i dowodem wpłaty za kurs.

Formularz zgłoszeniowy na kurs Zarządcy_XVII edycja

Zapraszamy osoby, które posiadają min. średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze zarządcy nieruchomości. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone są przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Kurs „Zarządca Nieruchomości” realizowany jest w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Program edukacyjny Kursu powstał na bazie profilu kompetencyjnego przygotowanego przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli, której PFRN jest członkiem.

Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik.

Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzać rynkiem nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości,
  • Program obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami, m.in.:
  • pozyskiwanie klientów na rynku
  • zawieranie umów z klientami
  • czynności prawne i administracyjne
  • zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi
  • zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi
  • zarządzanie firmą

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji „Zarządcy nieruchomości” szczegóły znajdują się tutaj 

60 godzin edukacyjnych (37 wykładów i 23 ćwiczeń) –Program kursu Zarządca Nieruchomości

System kursu weekendowy (piątki 16:00-20:00, soboty 9:00-16:00).

Zastrzegamy możliwość zmiany formy i godzin prowadzenia kursów.
Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej. Po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.
Osoby, które ukończą kurs oraz zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, otrzymają licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN
 
Koszt kursu obejmuje :
materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, nadanie licencji Pośrednika PFRN po zdanym egzaminie, wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości PFRN, zaświadczenie o ukończonym kursie.

Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego formularza oraz telefoniczny kontakt z biurem Stowarzyszenia: 534 644 611 lub 91/485 04 59

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy na kurs Zarządcy_XVII edycja

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: